2011

Văn bản mới

Hỏi -Đáp

Email liên hệ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Bài viết

lehieu4687@gmail.com :Tôi có một số thắc mắc mong BHXH tư vấn giúp tôi: - Tôi có nghe nói mỗi người trong một năm nếu có bệnh phải nằm bệnh viện thì được chế độ nghỉ dưỡng sức. Vậy cho tôi hỏi thời gian nghỉ dưỡng sức là mấy ngày và chế độ được tính như t

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. : Tôi có một số thắc mắc mong BHXH tư vấn giúp tôi:

- Tôi có nghe nói mỗi người trong một năm nếu có bệnh phải nằm bệnh viện thì được chế độ nghỉ dưỡng sức. Vậy cho tôi hỏi thời gian nghỉ dưỡng sức là mấy ngày và chế độ được tính như thế nào?

- Nếu là giáo viên thì chế độ nghỉ dưỡng sức đó mà người lao động được hưởng, như vậy số ngày nghỉ dưỡng sức đó lương của người lao động sẽ do đơn vị sử dụng lao động trả hay BHXH trả?

- Hãy cung cấp cho tôi nhưng văn bản có liên quan tới việc hưởng lương trong thời gian nghỉ dưỡng.

Mong quý cấp giúp đỡ tôi.

Trả lời:

 

Theo điểm 6 mục 2 Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH quy định:

- Người lao động đã hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong năm mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày trong 1 năm.

- Thời gian cho nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau nằm trong khoảng 30 ngày kể từ khi người lao động trở lại làm việc.

- Thời gian nghỉ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thời quyết định.

   2. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe một ngày:

                a, Bằng 25% hoặc 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình hoặc nghỉ tại cơ sở tập trung.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ của người lao động sẽ do Bảo hiểm xã hội chi trả.

                3. Những văn bản có liên quan đến việc hưởng lương trong thời gian nghỉ dưỡng sức: Nghị định 152/NĐ-CP ngày  22/12/2006, Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 .

Các thông tin khác