2011

Văn bản mới

Hỏi -Đáp

Email liên hệ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI THỰC HIỆN LUẬT BHXH, BHYT NĂM 2013

 

 

MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý

KHI THỰC HIỆN LUẬT BHXH, BHYT

 

1. Tỷ lệ trích nộp: Từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2013 tỷ lệ đóng như sau: (riêng tỷ lệ đóng BHXH từ ngày 01/01/2014 tăng thêm 2%)

Đối tượng

Người SDLĐ

Người LĐ

Tổng cộng

Cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

BHXH

17%

7%

30.5%

BHYT

3%

1.5%

BHTN

1%

1%

Chỉ tham gia BHXH, BHYT

BHXH

17%

7%

28.5%

BHYT

3%

1.5%

2. Quy định trích nộp:

 2.1 Hàng tháng chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương, tiền công tháng của những người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời trích từ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.

2.2 Đơn vị có trách nhiệm tự kê khai, tự trích đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.

- Căn cứ để xác định số tiền phải nộp: là tiền lương, các khoản phụ cấp và mức đóng theo quy định.

- Chứng từ: bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo mẫu quy định tại Chế độ kế toán đang áp dụng tại đơn vị.

3. Mức xử phạt: Các trường hợp chưa đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT do đó đều bị xử phạt, cụ thể:

3.1 BHXH, BHTN: Từ tháng 01/2012, mức xử phạt là 14,2%/năm (1,183%/tháng). Mức xử phạt này thay đổi khi có thông báo của BHXH Việt Nam;

3.2 BHYT: Mức xử phạt bằng lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Từ ngày 01/12/2010 lãi suất cơ bản là 9%/năm (0,75%/tháng). Mức xử phạt này thay đổi khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay đổi lãi suất cơ bản.

4. Đối chiếu kết quả trích nộp:

4.1 Mẫu C12-TS: Chậm nhất ngày 10 của tháng sau liền kề, cơ quan BHXH gửi Thông báo kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH (mẫu C12-TS) của tháng trước đến đơn vị sử dụng lao động.

Thông báo kết quả đóng (mẫu C12-TS) không phải là chứng từ để ghi sổ kế toán của các đơn vị mà nhằm mục đích thông báo chi tiết kết quả thực hiện đóng BHYT, BHTN, BHXH của tháng trước; là cơ sở để đơn vị đối chiếu số liệu đơn vị đang hạch toán với số liệu cơ quan BHXH quản lý.

Đề nghị các đơn vị kiểm tra, đối chiếu, xác định nguyên nhân và điều chỉnh trước ngày 15 của tháng.

4.2 Mẫu C05-TS: Biên bản đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT (mẫu C05-TS) nhằm xác định chính xác số tiền nợ. Đối với các đơn vị nợ trên 3 tháng, cơ quan BHXH sẽ gửi kèm mẫu C12-TS.

Đề nghị thủ trưởng đơn vị kiểm tra, ký tên, đóng dấu rồi kịp thời chuyển về cơ quan BHXH.

5. Phân bổ số tiền đơn vị trích nộp BHXH, BHYT, BHTN:

Hàng tháng, căn cứ vào số tiền đơn vị trích nộp và số nợ, số phát sinh tăng, giảm BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị, cơ quan BHXH phân bổ:

a. Thu đủ tiền đóng vào quỹ BHYT, kể cả số tiền lãi phát sinh trong thời gian chậm đóng (nếu có).

b. Thu đủ tiền đóng vào quỹ BHTN, kể cả số tiền lãi phát sinh trong thời gian chậm đóng (nếu có).

c. Phần còn lại, hạch toán thu quỹ BHXH bắt buộc. Đối với số tiền BHXH, BHYT, BHTN còn thiếu (nếu có), đơn vị có trách nhiệm thực hiện nộp đủ cho cơ quan BHXH.

...

Vui lòng tải bản đầy đủ nội dung tại đây

BHXH tỉnh BRVT

 

 

Các thông tin khác